Dla Firm

Ubezpieczenia dla firm Proponujemy pełną obsługę ubezpieczeniową podmiotom gospodarczym, a w szczególności ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, ognia, zalania i innych zdarzeń losowych: majątku firm – budynków, wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych, szyb samochodów (OC, AC, NW) sprzętu budowlanego – dźwigów, ładowarek, koparek, wózków widłowych itp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk gotówki…