Ubezpieczenia Transportowe CARGO

Ubezpieczenia transportowe CARGO Firmy zarabiające na przewozach czy eksporterzy towarów powinni rozważyć możliwość skorzystania z tak zwanego ubezpieczenia transportu czyli cargo. Różne zdarzenia losowe takie jak klęski żywiołowe czy kradzież mogą spowodować straty dla przewoźnika gdyż to on najczęściej ponosi odpowiedzialność za towar podczas transportu. W przypadku kiedy nasz transport jest objęty takim ubezpieczeniem nie musimy martwić się ewentualnymi…