Ubezpieczenie domu i mieszkania

Wartość finansowa a nierzadko także sentymentalna domu czy mieszkania jest zazwyczaj bardzo duża. Dlatego w ofercie naszej GDU Wrocław znaleźć można ubezpieczenia chroniące ten dobytek w sposób pożądany przez klienta. Zabezpieczyć się można zatem od konkretnych zdarzeń a także klęsk żywiołowych. Przykładowo ubezpieczenie nieruchomości od powodzi na terenach zalewowych to nie tylko przezorność ale i logiczne działanie mające uchronić nas od utraty dobytku.

Ubezpieczenia domu i mieszkania szyte na miarę

To co wyróżnia naszą Multiagencję Ubezpieczeniową UniPolisa to dopasowanie warunków ubezpieczenia do potrzeb a tym samym optymalizacja kosztów. Wynegocjowanie najlepszej stawki dla naszego klienta to zadanie w którym czujemy się najlepiej – dzięki temu możemy zaoferować najkorzystniejsze opcje ochrony. Zabezpieczenie domu oraz mieszkania wydaje się być priorytetem zatem zapraszamy do kontaktu podczas którego wspólnie zaprezentujemy najlepsze rozwiązania. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i może obejmować między innymi budynki wolnostojące, garaże, elementy szklane budowli, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury.

Ubezpieczamy:

  • mieszkania,
  • domy mieszkalne,
  • domy i budynki w trakcie budowy.

Przydatne informacje:

  • aby zawrzeć umowę ubezpieczenia niezbędna jest wartość rynkowa budynku przy czym nie można zaniżać tej wartości. W przypadku znacznego jej obniżenia ubezpieczyciel może wykazać tak zwane niedoubezpieczenie a tym samym znacznie zmniejszyć kwotę odszkodowania.
  • niezbędne jest także podanie wartości ruchomego mienia;
  • w przypadku kiedy ubezpieczany obiekt posiada cesję na rzecz banku konieczne jest podanie dokładnego adresu tego banku.