Ubezpieczenia dla firm

Proponujemy pełną obsługę ubezpieczeniową podmiotom gospodarczym, a w szczególności ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, ognia, zalania i innych zdarzeń losowych:

  • majątku firm – budynków, wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych, szyb
  • samochodów (OC, AC, NW)
  • sprzętu budowlanego – dźwigów, ładowarek, koparek, wózków widłowych itp.
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • gotówki i innych wartości pieniężnych m.in. czeki
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w tym m.in. oc pracodawcy, oc za produkt, oc najemcy
  • odpowiedzialności cywilnej zawodowej
  • gwarancji finansowych, a w szczególności gwarancje zapłaty wadium (gwarancje przetargowe), należytego wykonania, gwarancje usunięcia usterek
  • ubezpieczenia ładunków w transporcie – cargo

Oferujemy również:

  • grupowe ubezpieczenia pracowników na życie, nieszczęśliwych wypadków – grupy pracowników (min. 1 osoba) lub właścicieli firm (min. 1 osoba)