Ubezpieczenia transportowe CARGO

Firmy zarabiające na przewozach czy eksporterzy towarów powinni rozważyć możliwość skorzystania z tak zwanego ubezpieczenia transportu czyli cargo. Różne zdarzenia losowe takie jak klęski żywiołowe czy kradzież mogą spowodować straty dla przewoźnika gdyż to on najczęściej ponosi odpowiedzialność za towar podczas transportu. W przypadku kiedy nasz transport jest objęty takim ubezpieczeniem nie musimy martwić się ewentualnymi stratami wynikającymi z utraty bądź zniszczenia ładunku.

 

Ubezpieczenia cargo i transportu – spokojna głowa przewoźnika

Multiagencja ubezpieczeniowa UniPolisa rozumie potrzeby firm przewozowych, eksporterów i importerów dlatego oferuje szeroki wachlarz opcji jakich celem jest dopasowanie najkorzystniejszego ubezpieczenia transportu cargo. Można zatem ubezpieczyć ładunek kompleksowo a także od poszczególnych zdarzeń losowych. Wszystko zależy od preferencji ubezpieczającego i od charakteru przewozów. Zawsze dobieramy ubezpieczenia tak aby w jak najpełniejszy sposób zabezpieczały mienie przy czym nadal były opłacalne ekonomicznie. Do tego celu służy porównanie kilkunastu ofert różnych ubezpieczycieli.